Blue Flower

1400-Doornik 16-6-1464 te Brussel

ook genoemd: Rogelet de la PAsture
ll van Robert Campin.
Als leerjongen ingeschreven in de registers vj schildersambacht te Doornik in 1427
In 1435 benoemd tot schilder vd stad brussel, waar hij voor het stadhuis enige grote werken heeft uitgevoerd.
waarschijnlijk heeft hij ook te leuven Brugge Doornik gewerkt.
Vlg een bericht vd Italiaans schrijver Facius moet hij ca. 1450 in Italie zijn geweest.

zijn hoofdwerken moeten de vier op de rechtspleging betrekking hebbende taferelen zijn geweest, die eertijds in het stadhuis te Beusssel hingen ,maar die in 1695 te gronde zijn gegaan.

nu is De Kruisafname zojn hoofdwerk (MAdrid)
vrder zgn Bladelin altaar (Berlijn-Dalhem)
Columbia altaar Pinakotheek Munchen
Christus verschijnt aan de h.maagd Maria mus NewYork
De Kruisiging te Wenen
De droom van paus Sergius New York
De Bewening v christus Florence
MAdonna met de heiligen FRankfort
Christus tussen 2 heiligen Louvre Parijs
Nood Gods te Brussel

HEt laatste oordeel geshcilder d voor kans Rolin tussen 1442 en 1450
(hospitaal te BEaune) en in Turijn ,Boston,NEw York hangen werken van hem.

Sacramentsaltaar voor JEan Chevrot bissch v Doornik 1437--60 mus Antwerpen
ook in Den haag in Mauritshuisenz.

Er zijn ook veel portretten van hem bekend
van
JEan de GRos Chicago
Lionello dÉste NEw York
LAurent Froimont Brussel
KArel de Stoute BErlijn
enkele vrouwenportrettencomposities zijn een prachtig evenwichtig geheel
plastisch monumentale groeperingen, die soms doen denken aan gebeeldhouwde reliefs (bv afneming vh kruis-escoriaal)
Doornik wS EEN STAD VAN BEELDHOUWERS EN ZIJN VADER WAS ER ÉÉN VAN

hOEWEL GEARRANGEERDE TAFERELEN IS ER TOCH veel laats voor dramatische bewogenheid
en smartelijke expressie
bv in Bewening v christus (Mauritshuis)